קליבת נגרים עמוקה 120 ס"מ

44-R-1200PIHER

קליבת נגרים עמוקה 120 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת נגרים עמוקה 150 ס"מ

44-R-1500PIHER

קליבת נגרים עמוקה 150 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת נגרים עמוקה 180 ס"מ

44-R-1800PIHER

קליבת נגרים עמוקה 180 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת נגרים עמוקה 200 ס"מ

44-R-2000PIHER

קליבת נגרים עמוקה 200 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת נגרים עמוקה 220 ס"מ

44-R-2200PIHER

קליבת נגרים עמוקה 220 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת נגרים עמוקה 240 ס"מ

44-R-2400PIHER

קליבת נגרים עמוקה 240 ס"מ

ידית מתכת (דגם R) עומק 15 ס"מ פרופיל 40X10

קליבת ראצ'ט למסגרים 16 ס"מ

44-30616PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 16 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 16 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 20 ס"מ

44-30620PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 20 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 20 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 25 ס"מ

44-30625PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 25 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 25 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 30 ס"מ

44-30630PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 30 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 30 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 40 ס"מ

44-30640PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 40 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 40 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 50 ס"מ

44-30650PIHER

קליבת ראצ'ט למסגרים 50 ס"מ

קליבת ראצ'ט למסגרים 50 ס"מ

קליבת רכבת 175 ס"מ

44-1750PIHER

קליבת רכבת 175 ס"מ

קליבת רכבת 175 ס"מ

קליבת רכבת 225 ס"מ

44-2250PIHER

קליבת רכבת 225 ס"מ

קליבת רכבת 225 ס"מ

קליבת רכבת 275 ס"מ

44-2750PIHER

קליבת רכבת 275 ס"מ

קליבת רכבת 275 ס"מ

קליבת רכבת 300 ס"מ

44-3000PIHER

קליבת רכבת 300 ס"מ

קליבת רכבת 300 ס"מ