מאזנת אוטומטית AT-24D.

N50107SHATAL

מאזנת אוטומטית AT-24D.

מאזנת בעלת הגדלה 24, דיוק 2 מ"מ, עדשה קוטר 30 מ"מ, כולל מזוודה

מאזנת פילוס אוטו. SP-50

N50808SHATAL

מאזנת פילוס אוטו. SP-50

מאזנת פילוס לייזר פילוס אוטומטי, קרן לייזר עליונה, אופקית ואנכית מסתובבת עם קומפנסטור אלקטרוני ושלט. לעבודות חוץ ופנים, טווח עבודה 200 מטר. כולל חיישן ותפס ללטה, סוללות נטענות למאזנת, מטען סוללות, סוללות לחיישן ושלט, במזוודה. כולל מתקן חיבור לקיר

מאזנת פילוס אוטו. SP-50H

N50807SHATAL

מאזנת פילוס אוטו. SP-50H

מאזנת לייזר פילוס אוטומטי, קרן לייזר עליונה ואופקית מסתובבת עם קומפנסטור אלקטרוני ושלט. לעבודות חוץ ופנים, טווח עבודה 200 מטר. כולל חיישן ותפס ללטה, סוללות נטענות למאזנת, מטען סוללות וסוללות לחיישן ושלט, במזוודה

מאזנת פילוס אוטו. SP30

N50806SHATAL

מאזנת פילוס אוטו. SP30

מאזנת לייזר פילוס ידני, קרן לייזר אופקית מסתובבת עם קומפנסטור מגנטי. לעבודות חוץ ופנים, טווח עבודה 150 מטר. כולל חיישן=תפס ללטה=סוללות למאזנת וחיישן למזוודה