מ-  עד- 

מסך אוויר 90 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר 90 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 1,400 מק”ש מטר לשנייה 9-11 מ/ש מידות ומשקל 18.3×22.1×90 ס”מ 10 ק”ג

מסך אוויר 120 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר 120 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 1900 מק”ש מטר לשנייה 9-11 מ/ש מידות ומשקל 18.3×22.1×120 ס”מ 12 ק”ג

מסך אוויר 150 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר 150 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 2500 מק”ש מטר לשנייה 9-11 מ/ש מידות ומשקל: 18.3×22.1×150 ס”מ 13.5 ק”ג

מסך אוויר מחוזק 90 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר מחוזק 90 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 1400 מק”ש מטר לשנייה 20 מ/ש מידות ומשקל: 23X21.5X90 ס”מ 13 ק”ג

מסך אוויר מחוזק 120 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר מחוזק 120 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 1900 מק”ש מטר לשנייה 20 מ/ש מידות ומשקל: 23X21.5X120 ס”מ 15.5 ק”ג

מסך אוויר מחוזק 150 ס"מ+שלט

MrGan

מסך אוויר מחוזק 150 ס"מ+שלט

ספיקת אוויר 2300 מק”ש מטר לשנייה 20 מ/ש מידות ומשקל: 23X21.5X150 ס”מ 20 ק”ג